Impregnaty hydrofobizujące i uszczelniające

Impregnacja hydrofobizująca to ekonomiczna, łatwa i bardzo skuteczna metoda zabezpieczania powierzchni betonu przed działaniem czynników zewnętrznych. Materiały tego typu przedłużają żywotność konstrukcji, podnoszą odporność na chemikalia oraz zwiększają mrozoodporność, a w przypadku impregnacji barwnej dodatkowo wyrównują kolor zabezpieczanych powierzchni lub nadają im nową barwę.

Premix produkuje wodne, rozpuszczalnikowe i barwne impregnaty hydrofobizujące oraz impregnat uszczelniający.

Produkty uzyskały pozytywną ocenę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów -Krajowa Ocena Techniczna.

Prem Seal

Prem Seal to bezbarwny, rozpuszczalnikowy impregnat uszczelniający wnikający w pory, rysy i pęknięcia powierzchni mineralnych.

Zastosowanie:
Materiał stosowany jako impregnat uszczelniający do powierzchniowego zabezpieczenia konstrukcji betonowych, żelbetowych, sprężonych obiektów drogowych i przemysłowych

Sposób nakładania:
ręcznie za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natryskiem niskociśnieniowym

Właściwości:
obniża chłonność wody i chroni beton przed wnikaniem szkodliwych substancji

 • podwyższa odporność na ścieranie, eliminuje pylenie
 • zwiększa mrozoodporność betonu i trwałość nawierzchni
 • pogłębia naturalną barwę betonu

PremSil Kolor

PremSil Kolor to barwny, wodny impregnat hydrofobizujący i uszczelniający do betonu na bazie siloksanów.

Zastosowanie:
Materiał stosowany jako impregnat hydrofobizujący i uszczelniający w systemach ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych. Stosowany do zabezpieczania antykorozyjnego i standaryzacji koloru betonów.

Sposób nakładania:
ręcznie za pomocą wałka malarskiego lub natryskiem niskociśnieniowym

Właściwości:

 • uszczelnienie powierzchni i penetracja w podłoże (klasa I)
 • ogranicza wnikanie wody, jonów chlorkowych i innych zanieczyszczeń
 • wyrównuje i standaryzuje kolor betonu
 • dostępny w szerokiej palecie kolorów

SilcoBet-1

SilcoBet-1 to bezbarwny, rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujący do ochrony betonu na bazie dwóch polimerów: silanów i siloksanów. Produkt posiada orzeczenie ITWL o przydatności do stosowania na nawierzchniach lotniskowych.

Zastosowanie:
Materiał stosowany do wykonywania impregnacji hydrofobizujacej i ochrony korozyjnej konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych, płyt lotniskowych (orzeczenie ITWL), obiektów drogowych i przemysłowych.

Sposób nakładania:
ręcznie za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natryskiem niskociśnieniowym 

Właściwości:

 • niska lepkość i dobra penetracja w podłoże (klasa I)
 • ogranicza wnikanie wody i innych zanieczyszczeń
 • zwiększa mrozoodporność betonu i żywotność nawierzchni
 • zwiększa odporność na chemikalia, szczególnie na środki odladzające
 • nieznaczny wpływ na szorstkość nawierzchni
 • nie zmienia kolorystyki zabezpieczonego betonu
 • dobra przepuszczalność pary wodnej

SilcoBet-R

SilcoBet-R to bezbarwny, wodny impregnat hydrofobizujący do ochrony betonu na bazie metylosilikonianu potasu.

Zastosowanie:
Materiał stosowany do impregnacji hydrofobizującej i ochrony korozyjnej konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych, obiektów drogowych i przemysłowych.

Sposób nakładania:
ręcznie za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natryskiem niskociśnieniowym

Właściwości:

 • obniża chłonność podłoży betonowych, zabezpieczając je przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych
 • nie zmienia wyglądu podłoża
 • ekonomiczny w stosowaniu
 • dobra przepuszczalność pary wodnej

SilcoBet-W

SilcoBet-W to bezbarwny, wodny impregnat hydrofobizujący do ochrony betonu na bazie dwóch polimerów: silanów i siloksanów.

Zastosowanie:
Materiał stosowany do wykonywania impregnacji hydrofobizującej i ochrony korozyjnej konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych, obiektów drogowych i przemysłowych.

Sposób nakładania:
ręcznie za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natryskiem niskociśnieniowym

Właściwości:

 • dobra penetracja podłoża (klasa I)
 • odporność na działanie czynników atmosferycznych
 • nie tworzy filmu na powierzchni i nie zmienia kolorystyki betonu
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • dobra przepuszczalność pary wodnej

POŁANIEC

Biuro główne

PREMIX Sp. z o.o.
Fabryka Połaniec
ul. Wyzwolenia 12
28-230 Połaniec

+48 15 815 02 30

premix@premix.com.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Śledź naszą aktywność

Zaprzyjaźnijmy się na Facebooku