Powłoki polimerowo-cementowe

Powłoki polimerowo-cementowe są stosowane do powierzchniowego zabezpieczania konstrukcji przed szkodliwym działaniem wielu czynników, np. karbonatyzacją, agresywnymi substancjami  znajdującymi się w środowisku , działaniem chlorków w środowisku morskim , zapewniając dłuższą żywotność konstrukcji.

W swojej ofercie posiadamy specjalne powłoki polimerowo-cementowe, która łączą ze sobą cechy zaprawy i powłoki. Materiał jest szczelny, odporny mechanicznie na zmienny poziom lustra wody, paroprzepuszczalny, łatwy do nakładania i skuteczny w ochronie w cienkich warstwach.

Powłoki dostępne są  w dwóch wersjach:

Prem Cem EL do wykonywania elastycznych powłok ochronnych

Prem Cem ST do wykonywania sztywnych powłok ochronnych

Produkty uzyskały pozytywną ocenę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów-Nr IBDiM-KOT-2019-3016 wydanie 1

Posiadają również Atest Higienicznych z dopuszczeniem do stosowania
w zbiornikach na wodę pitną.

Prem-Cem EL

Prem-Cem EL to cienkowarstwowa powłoka polimerowo-cementowa o zwiększonej elastyczności do ochrony powierzchniowej betonu.

Produkt dostarczany w postaci suchej mieszanki do rozrobienia z wodą zarobową.

Zastosowanie:
Materiał przeznaczony do wykonywania cienkowarstwowych, elastycznych powłok ochronnych na konstrukcjach: betonowych, żelbetowych, murowych.

Przeznaczony do zabezpieczenia betonu narażonego na szkodliwe działanie środowiska, oddziaływania mechaniczne , w strefie wahań lustra wody (podpory mostowe w nurcie, obiekty hydrotechniczne), w strefach ochlapywania budowli (bariery betonowe przy drogach i autostradach).

Sposób nakładania:
Ręczne, warstwami używając pędzla.

Zużycie:
ca 0,7 kg/m2(przy grubości 0,4mm) aplikacja dwukrotna

Prem-Cem ST

Prem-Cem ST to cienkowarstwowa powłoka polimerowo-cementowa do ochrony powierzchniowej betonu.

Produkt dostarczany w postaci suchej mieszanki do rozrobienia z wodą zarobową.

Zastosowanie:
Materiał przeznaczony do wykonywania cienkowarstwowych, sztywnych powłok ochronnych na konstrukcjach: betonowych, żelbetowych i sprężonych, murowych.

Przeznaczony do zabezpieczenia betonu narażonego na szkodliwe działanie środowiska, oddziaływania mechaniczne , w strefie wahań lustra wody (podpory mostowe w nurcie, obiekty hydrotechniczne), w strefach ochlapywania budowli (bariery betonowe przy drogach i autostradach).

Sposób nakładania:
Ręczne, warstwami używając pędzla.

Zużycie:
ca 0,7 kg/m2(przy grubości 0,4mm) aplikacja dwukrotna

POŁANIEC

Biuro główne

PREMIX Sp. z o.o.
Fabryka Połaniec
ul. Wyzwolenia 12
28-230 Połaniec

+48 15 815 02 30

premix@premix.com.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Śledź naszą aktywność

Zaprzyjaźnijmy się na Facebooku