POSADZKI ŻYWICZNE I IZOLACJO-NAWIERZCHNIE

Izolacjo-nawierzchnie są jednymi z najbardziej obciążonych elementów wyposażenia konstrukcji mostowych i inżynierskich, ponieważ niezależnie od pory roku podlegają bezpośrednio wpływom atmosferycznym i intensywnym obciążeniom dynamicznym, generowanym przez ruch pojazdów.

Z uwagi na trudne warunki eksploatacji i konieczność wydłużania trwałości konstrukcji mostowych, opracowaliśmy systemy do wykonywania izolacjo-nawierzchni na bazie żywicy epoksydowo-poliuretanowej oraz emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami.

Systemy na bazie żywic syntetycznych mogą być również stosowane przy wykonywaniu posadzek przemysłowych.

Produkty uzyskały pozytywną ocenę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
i otrzymały Krajową Ocenę Techniczną.

Izolacjo- nawierzchnia na bazie emulsji asfaltowej

Prembit to jednoskładnikowy materiał na bazie emulsji z asfaltu modyfikowanego polimerami dedykowany do systemu izolacjo-nawierzchni wykonywanej w połączeniu z wypełnieniem odpowiednio dobranymi frakcjami naturalnego kruszywa łamanego.

System stosowany do wykonywania wodochronnych izolacjo-nawierzchni obciążonych ruchem pieszym i rowerowym na poziomych powierzchniach betonowych (chodniki obiektów mostowych, kładki dla pieszych, kładki pieszo-jezdne)

Prembit jest stosowany w systemach o grubości 6 mm do 10 mm.

Prem EPU EL

Prem EPU EL stanowi chemoutwardzalny, dwuskładnikowy materiał na bazie żywicy epoksydowej modyfikowanej poliuretanem.

Produkt stosowany w systemach Prem EPU jako elastyczna międzywarstwa (tzw. warstwa pływająca), zwiększająca zdolność mostkowania rys w podłożu betonowym.

Epoksydowe podkłady gruntujące

Prem EPU-PRIMER jest chemoutwardzalnym, dwuskładnikowym materiałem na bazie żywicy epoksydowej, stosowany jako podkład na powierzchnie betonowe i stalowe w systemie Prem EPU, Prem EPU-C. Może być również stosowany samodzielnie w sytuacjach, gdy wystarczająca jest cienka powłoka ochronna, eliminująca pylenie betonu.

Żywice epoksydowo-poliuretanowe

Prem EPU to chemoutwardzalny, dwuskładnikowy materiał na bazie żywicy epoksydowej modyfikowanej poliuretanem. Po zmieszaniu z suszonym kruszywem kwarcowym, tworzy elastyczną izolacjo-nawierzchnię wodochronną o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Materiał stosowany w systemach o grubości 3 mm do 6 mm.

Primer MB

Primer MB to dwuskładnikowy podkład na bazie wodnej emulsji epoksydowej do stosowania na wilgotne i suche podłoża betonowe przed nałożeniem żywic epoksydowych. Może być również stosowany jako warstwa pielęgnacyjna rozkładana na świeży beton, zaraz po wylaniu betonu.

Prem EPU-C Primer

Prem EPU-C Primer to chemoutwardzalny, dwuskładnikowy materiał na bazie żywicy epoksydowej, o niskiej lepkości i dobrej zdolności wnikania w porowate podłoża. Stosowany jako warstwa gruntująca na powierzchnie betonowe i stalowe w systemie Prem EPU i Prem EPU-C.

Prem EPU-C

Prem EPU-C to chemoutwardzalna, dwuskładnikowa, cienkowarstwowa powłoka na bazie żywicy epoksydowej modyfikowanej poliuretanem.

Stosowana jako doszczelniająca warstwa zamykająca w systemach grubo powłokowych izolacjo-nawierzchni Prem EPU, Prem EPU EL lub jako barwna cienkowarstwowa  posadzka żywiczna o właściwościach antypoślizgowych przy zastosowaniu posypki z kruszywa .

Materiał stosowany w systemach o grubości 1 mm do 3 mm.

POŁANIEC

Biuro główne

PREMIX Sp. z o.o.
Fabryka Połaniec
ul. Wyzwolenia 12
28-230 Połaniec

+48 15 815 02 30

premix@premix.com.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Śledź naszą aktywność

Zaprzyjaźnijmy się na Facebooku