Posadzki i systemy izolacyjno-nawierzchniowe

Warstwy izolacyjno-nawierzchniowe i posadzki to kolejna grupa zabezpieczeń powierzchniowych betonu. W porównaniu do powłok ochronnych są nakładane w dużo grubszych warstwach (1,5-6 mm) tworząc na powierzchni betonu wyraźna warstwę polimerobetonu o podwyższonych własnościach mechanicznych.

Warstwy izolacyjno-nawierzchniowe stosowane są w warunkach zagrożenia betonu urazami mechanicznymi (ścieranie, uderzenia itp.) a więc tam gdzie po powierzchni betonu jeżdżą pojazdy mechaniczne lub jest duże natężenie ruchu pieszego. Typowe zastosowania to: chodniki, ścieżki rowerowe, garaże (w szczególności garaże wielopoziomowe), hale magazynowe i fabryczne, obiekty hydrotechniczne.

Oferujemy produkty na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowo-poliuretanowej, żywic metakrylowych i bitumu.

Nasze produkty są odporne na warunki klas zagrożeń środowiskowych: XA-1-XA-2,XC-2-XC-4,XD-3,XF-3-XF-4,XM-1-XM-2 (wg.PN-EN206:2014)

Prembit

Prembit to materiał jednoskładnikowy na bazie emulsji wodnej z syntetycznego bitumu modyfikowanego polimerami. Nakładany z podwójną warstwą kruszywa, tworzy wodoodporną, wodoszczelną, antypoślizgową, trwałą nawierzchnię użytkową w wersji czarnej lub kolorowej.

Materiał jest izolacjo-nawierzchnią, zaprojektowaną do zabezpieczenia chodników i pomostów mostowych, obciążonych ruchem pieszym i rowerowym. Chroni przed erozją i penetracją przez wodę oraz wnikaniem soli w strukturę podłoża. Stosowany na nawierzchnie betonowe, asfaltowe i drewniane, które narażone są na intensywne zużycie lub tam, gdzie wymagane są powłoki o zwiększonym szorstkości.

Prem EPU EL

Prem EPU EL jest chemoutwardzalnym, bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym materiałem na bazie żywic epoksydowej i poliuretanowej, tworzącym po utwardzeniu warstwę w systemie Prem EPU o znacznie podwyższonej elastyczności, zwiększającą zdolność mostkowania rys podłoża. Stosowany w systemach 3-6 mm grubości.

Prem EPU Primer

Prem EPU Primer jest chemoutwardzalnym, bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym materiałem na bazie żywic epoksydowej i poliuretanowej, tworzącym po utwardzeniu warstwę o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Stosowany z reguły jako podkład pod powłoki w systemie Prem EPU, może być również stosowany samodzielnie w sytuacjach gdy wystarczająca jest cienka powłoka ochronna, eliminująca pylenie betonu.

Prem EPU

Prem EPU jest chemoutwardzalnym, bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym materiałem na bazie żywic epoksydowej i poliuretanowej, tworzącym po utwardzeniu elastyczną warstwę izolacyjno-nawierzchniową o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Stosowany w systemach 3-5 mm grubości.

Primer MB

Primer MB to dwuskładnikowy materiał epoksydowy na bazie emulsji wodnej, opracowany jako podkład na mokry beton przed położeniem żywic metakrylowych i epoksydowych. Materiał ma działanie uszczelniającego impregnatu powierzchniowego.

Degadeck Crack Sealer

Degadeck Crack Sealer to reaktywna, bezrozpuszczalnikowa żywica metakrylowa utwardzana po dodaniu katalizatora nadtlenkowego. Żywica o bardzo niskiej lepkości i niskim napięciu powierzchniowym głęboko penetruje mikropęknięcia betonu.

Materiał stosowany jest w inżynierii lądowej w obiektach komunikacyjnych i budownictwie ogólnym do napraw i wypełnień (metodą iniekcji grawitacyjnej) rys w betonie o rozwartości od włoskowatych do  ok. 3,0 mm.

Degadeck Crack Sealer po utwardzeniu zabezpiecza beton przed penetracją w głąb jego struktury wody i jonów chlorkowych.

Prem EPU-C Primer

Prem EPU-C Primer to chemoutwardzalny, dwuskładnikowy materiał na bazie żywicy epoksydowej, o niskiej lepkości i podwyższonej zdolności wnikania w porowate podłoża, stosowany jako warstwa gruntująca na powierzchnie betonowe i stalowe.

Prem EPU-C

Prem EPU-C to chemoutwardzalna, dwuskładnikowa, cienkowarstwowa powłoka na bazie żywicy epoksydowej modyfikowanej poliuretanem. Po utwardzeniu tworzy szczelną, elastyczną warstwę izolacyjno-nawierzchniową o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Stosowany w cienkich nawierzchnio-izolacjach (poniżej 3 mm).

POŁANIEC

Biuro główne

PREMIX Sp. z o.o.
Fabryka Połaniec
ul. Wyzwolenia 12
28-230 Połaniec

+15 815 02 30

premix@premix.com.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Śledź naszą aktywność

Zaprzyjaźnijmy się na Facebooku