Powłoki epoksydowo-bitumiczne

Epoksybitum

Epoksybitum to wodny dwuskładnikowy, chemoutwardzalny materiał na bazie żywicy epoksydowej z dodatkiem modyfikowanej emulsji bitumicznej. Nie zawiera oleju antracenowego.

Elastyczna powłoka ochronna jest stosowana w inżynierii komunikacyjnej na konstrukcjach betonowych i stalowych (z wyjątkiem powierzchni ocynkowanej), narażonych na stały i długotrwały kontakt ze ściekami komunalnymi i przemysłowymi, wodą i wodą agresywną. Epoksybitum stosowany jest również jako powłoka ochronna w konstrukcjach betonowych zasypywanych gruntem. odporne na warunki klas zagrożeń środowiskowych: XA-1-XA-2,XF-1-XF-2,XC-1-XC-2,XD-2-XD-3,XM-1-XM-2
(wg.PN-EN206:2014)

POŁANIEC

Biuro główne

PREMIX Sp. z o.o.
Fabryka Połaniec
ul. Wyzwolenia 12
28-230 Połaniec

+15 815 02 30

premix@premix.com.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Śledź naszą aktywność

Zaprzyjaźnijmy się na Facebooku