Zaprawy naprawcze PCC

Technologia napraw betonu i zabezpieczenia betonu i stali zbrojeniowej przed degradacją wymaga usunięcia starego, skorodowanego betonu, oczyszczenia odsłoniętej stali zbrojeniowej i następnie zabezpieczenia stali powłoką antykorozyjną i wypełnienia ubytków w betonie (reprofilacja). Zaprawy naprawcze muszą być tak skonstruowane aby umożliwić łatwą i bezproblemową aplikację materiałów, zapewnić dobrą współpracę z betonem (przyczepność), uszczelnić naprawiane miejsca przed penetracją czynników korozyjnych (woda, roztwory różnych soli) i obronić się przed degradującym działaniem środowiska.

Produkowane przez nas zaprawy naprawcze uzyskały pozytywną ocenę Instytutu Dróg i Mostów – Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0624 wydanie 1

MIX 1

MIX 1 zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC z inhibitorem korozji, zawierająca cement portlandzki, włókna syntetyczne, modyfikowana polimerami. Przeznaczona do napraw obiektów inżynierii komunikacyjnej, budowli hydrotechnicznych morskich i śródlądowych, obiektów przemysłowych i komunalnych.

Sposób nakładania:
nakładanie ręczne i torkretowanie na mokro

Grubość warstw:

 • aplikacja na powierzchniach poziomych: od 6 do 50 mm w jednym cyklu
 • aplikacja na powierzchniach pionowych: od 6 do 30 mm w jednym cyklu

Właściwości:

 • wysoka wytrzymałość materiału, klasa R4
 • dobra odporność na działanie soli i substancji odladzających
 • zaprawa nie wymaga stosowania warstwy sczepnej

MIX 2

MIX 2 zaprawa naprawcza drobnoziarnista typu PCC z inhibitorem korozji, zawierająca cement portlandzki, modyfikowana polimerami. Przeznaczona do uzupełniania płytkich ubytków w powierzchniach betonu i wyrównywania-szpachlowania powierzchni pod stosowane systemy ochrony powierzchniowej.

Sposób nakładania:
przeznaczona do nakładania ręcznego

Grubość warstw:

 • minimalna grubość warstwy przy jednokrotnej aplikacji wynosi 1mm
 • maksymalna grubość warstwy przy jednokrotnej aplikacji wynosi 5 mm

Właściwości:

 • wytrzymałość materiału, klasa R3
 • stanowi doskonałe podłoże pod powłoki ochronne
 • dobra odporność na działanie soli i substancji odladzających

MIX 1S

MIX 1S zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC z inhibitorem korozji, zawierająca cement siarczanoodporny , włókna syntetyczne, modyfikowana polimerami. Stosowana w systemach ochrony powierzchniowej i napraw obiektów inżynierskich narażonych na zwiększoną agresję siarczanową, w obiektach gospodarki ściekowej i wodnej.

Sposób nakładania:
nakładanie ręczne i torkretowanie na mokro

Grubość warstw:

 • aplikacja na powierzchniach poziomych: od 6 do 50 mm w jednym cyklu
 • aplikacja na powierzchniach pionowych: od 6 do 30 mm w jednym cyklu

Właściwości:

 • wysoka wytrzymałość materiału, klasa R4
 • odporność na siarczany
 • zaprawa nie wymaga stosowania warstwy sczepnej

MIX 2S

MIX 2S zaprawa naprawcza drobnoziarnista typu PCC z inhibitorem korozji, zawierająca cement siarczanoodporny, modyfikowana polimerami. Przeznaczona do uzupełniania płytkich ubytków w powierzchniach betonu i wyrównywania-szpachlowania powierzchni pod stosowane systemy ochrony powierzchniowej.

Sposób nakładania:
przeznaczona do nakładania ręcznego

Grubość warstw:

 • minimalna grubość warstwy przy jednokrotnej aplikacji wynosi 1mm
 • maksymalna grubość warstwy przy jednokrotnej aplikacji wynosi
  5 mm

Właściwości:

 • wytrzymałość materiału, klasa R3
 • odporność na siarczany
 • stanowi doskonałe podłoże pod powłoki ochronne

MIX 3

MIX 3 zaprawa naprawcza typu SPCC z inhibitorem korozji, zawierająca cement portlandzki, modyfikowana polimerami. Stosowana do ochrony powierzchniowej i napraw obiektów inżynierii komunikacyjnej budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich, obiektów przemysłowych i komunalnych.

Sposób nakładania:
przeznaczona do nakładania metodą torkretowania na sucho

Grubość warstw:

 • minimalna grubość jednorazowo naniesionej warstwy wynosi
  10 mm,
 • przy grubościach do 50 mm należy stosować siatkę zbrojeniową

Właściwości:

 • wysoka wytrzymałość materiału, klasa R4
 • możliwość nakładania w warstwacho różnej grubości
 • dobra odporność na działanie soli i substancji odladzających

MIX 3T

MIX 3T zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC z inhibitorem korozji, zawierająca cement portlandzki, włókna syntetyczne , modyfikowana polimerami.

Stosowana do ochrony powierzchniowej i napraw obiektów inżynierii komunikacyjnej,  budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich, obiektów przemysłowych i komunalnych.

Sposób nakładania:
nakładanie ręczne i torkretowanie na mokro

Grubość warstw:

 • minimalna grubość naniesionej warstwy wynosi 6 mm w jednym cyklu
 • maksymalna grubość naniesionej warstwy wynosi 10 cm w jednym cyklu

Właściwości:

 • wysoka wytrzymałość materiału, klasa R4
 • możliwość nakładania w warstwach o różnej grubości
 • dobra odporność na działanie soli i substancji odladzających

MIX 4

MIX 4 zaprawa naprawcza szybkowiążąca typu PCC z inhibitorem korozji ,  zawierająca cement portlandzki, włókna syntetyczne, modyfikowana polimerami. Stosowana do ochrony powierzchniowej i napraw obiektów inżynierii komunikacyjnej, budowli hydrotechnicznych morskich, śródlądowych, obiektów przemysłowych i komunalnych.

Sposób nakładania:
przeznaczona do nakładania ręcznego

Grubość warstw:

 • aplikacja na powierzchniach poziomych: od 6 do 50 mm w jednym cyklu
 • aplikacja na powierzchniach pionowych: od 6 do 30 mm w jednym cyklu

Właściwości:

 • wysoka wytrzymałość materiału, klasa R4
 • dobra odporność na działanie soli i substancji odladzających
 • zaprawa nie wymaga stosowania warstwy sczepnej

MIX 5

MIX 5 zaprawa typu PCC z inhibitorem korozji, zawierająca cement portlandzki, włókna syntetyczne, modyfikowana polimerami. Stosowana do wyrównywania poziomych powierzchni betonowych, żelbetowych, uzupełniania ubytków, zagłębień i innych nierówności, stosowania jako podlewka pod krawężniki.

Sposób nakładania:
przeznaczona do nakładania ręcznego

Grubość warstw:

 • minimalna grubość naniesionej warstwy wynosi 6 mm przy jednokrotnej aplikacji
 • maksymalna grubość naniesionej warstwy wynosi 10 cm przy jednokrotnej aplikacji

Właściwości:

 • wysoka wytrzymałość materiału, klasa R4
 • dobra odporność na działanie soli i substancji odladzających
 • zaprawa nie wymaga stosowania warstwy sczepnej

MIX 6

MIX 6 zaprawa drenażowa typu PCC z inhibitorem korozji, zawierająca cement portlandzki, włókna syntetyczne, modyfikowana polimerami. Stosowana jako warstwa podkładowa o właściwościach drenażowych pod nawierzchnie brukowe, z betonu i kamienia naturalnego na zewnątrz obiektów.

Sposób nakładania:

przeznaczona do nakładania ręcznego

Właściwości:

 • wodoprzepuszczalna o niskim podciąganiu kapilarnym
 • zapobiega uszkodzeniom wywołanym przez wodę np. wykwity
 • zmniejsza zagrożenie powstawania uszkodzeń mrozowych, spowodowanym gromadzeniem się zamarzającej wody

MIX W

MIX W  zaprawa typu PCC/SPCC do napraw podwodnych z inhibitorem korozji, zawierająca cement portlandzki, włókna syntetyczne, modyfikowana polimerami z dodatkiem antyrozpływowym. Stosowana do wypełnienia ubytków i wyrównywania powierzchni betonowych całkowicie lub częściowo zanurzonych w wodzie.

Sposób nakładania:
nakładanie ręczne i mechaniczne

Grubość warstw:

 • aplikacja na powierzchniach poziomych: od 6 do 50 mm w jednym cyklu
 • aplikacja na powierzchniach pionowych: od 6 do 30 mm w jednym cyklu

Właściwości:

 • wysoka wytrzymałość materiału, klasa R4
 • możliwość nakładania pod wodą (zaprawa wiążąca pod wodą)
 • zaprawa nie wymaga stosowania warstwy sczepnej

PremKor

Prem Kor zaprawa do antykorozyjnego zabezpieczania odsłoniętej stali zbrojeniowej przed nałożeniem zapraw naprawczych, stosowana podczas napraw konstrukcji betonowych.

Sposób nakładania:
przeznaczona do nakładania ręcznego

Grubość warstw:

 • minimalna grubość warstwy przy jednokrotnej aplikacji wynosi 1mm
 • zalecana grubość zabezpieczenia antykorozyjnego wynosi 2-3mm

Właściwości:

 • doskonała przyczepność do stali i betonu
 • skuteczność w ochronie przed korozją
 • łatwość w przygotowania i nakładaniu ręcznym

POŁANIEC

Biuro główne

PREMIX Sp. z o.o.
Fabryka Połaniec
ul. Wyzwolenia 12
28-230 Połaniec

+48 15 815 02 30

premix@premix.com.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Śledź naszą aktywność

Zaprzyjaźnijmy się na Facebooku