Zaprawy naprawcze PCC

Technologia napraw betonu i zabezpieczenia betonu i stali zbrojeniowej przed degradacją wymaga usunięcia starego, skorodowanego betonu, oczyszczenia odsloniętej stali zbrojeniowej i następnie zabezpieczenia stali powłoką antykorozyjną i wypełnienia ubytków w betonie (reprofilacja). Zaprawy naprawcze muszą być tak skonstruowane aby umożliwić łatwą i bezproblemową aplikację materiałów, zapewnić dobrą współpracę z betonem (przyczepność), uszczelnić naprawiane miejsca przed penetracją czynników korozyjnych (woda, roztwory różnych soli) i obronić się przed degradującym działaniem środowiska.

Oferujemy zaprawy spełniające te wymagania, odporne na warunki klas zagrożeń środowiskowych: XC-2,XC-4,XD-1 – XD-3,XS-1 -XS-3,XF-1-XF-4,XM-1 (wg.PN-EN206:2014)

MIX 1

MIX 1 jest gotową, fabrycznie przygotowaną kompozycją typu PCC, wymagającą tylko wymieszania z wodą zarobową. Zaprawa jest zaprojektowana do nakładania ręcznego lub torkretowania na mokro. Przeznaczona jest do napraw budowli hydrotechnicznych, obiektów przemysłowych, konstrukcji budynków biurowych i mieszkalnych, obiektów inżynieryjnych, np. betonowych, żelbetowych lub sprężonych mostów, wiaduktów i tuneli, oraz na podbudowy krawężników, czyli wszędzie tam, gdzie wymagana jest doskonała przyczepość materiału, łatwość nakładania i doskonałe własnośc fizyko-chemiczne.

Minimalna grubość jednorazowo naniesionej warstwy zaprawy wynosi 6 mm.

Na specjalne zamówienie zaprawa MIX 1 może być wykonana z dodatkiem inhibitorów korozji lub/i w wersji odpornej na siarczany.

MIX 2

MIX 2 jest gotową, fabrycznie przygotowaną kompozycją typu PCC, wymagającą tylko wymieszania z wodą zarobową. Zaprawa jest zaprojektowana do wypełnienia płytkich ubytków betonu (do 6 mm grubości. Moze być również stosowana jako powloka polimerowo-cementowa o grubości 0,5-1,5 mm. Zaprojektowana do nakładania ręcznego lub torkretowania na mokro. Przeznaczona jest do napraw budowli hydrotechnicznych, obiektów przemysłowych, konstrukcji budynków biurowych i mieszkalnych, obiektów inżynieryjnych, np. betonowych, żelbetowych lub sprężonych mostów, wiaduktów i tuneli, oraz na podbudowy krawężników, czyli wszędzie tam, gdzie wymagana jest doskonała przyczepość materiału, łatwość nakładania i doskonałe własnośc fizyko-chemiczne.

Na specjalne zamówienie zaprawa MIX 2 może być wykonana z dodatkiem inhibitorów korozji lub/i w wersji odpornej na siarczany.

MIX 3

MIX 3 jest gotowym fabrycznie przygotowanym materiałem do torkretowania „na sucho”. Przeznaczony jest do napraw budowli hydrotechnicznych, obiektów przemysłowych, konstrukcji budynków biurowych i mieszkalnych, obiektów inżynieryjnych, np. betonowych, żeletowych lub sprężonych mostów, wiaduktów i tuneli.

MIX 3 to zaprawa reprofilacyjna PCC, nanoszona suchym natryskiem. Minimalna grubość jednorazowo naniesionej warstwy betonu natryskowego Mix-3 wynosi 10 mm przy uziarnieniu kruszywa do 2 mm i 15 mm przy uziarnieniu kruszywa do 4 mm.

Na specjalne zamówienie zaprawa MIX 3 może być wykonana z dodatkiem inhibitorów korozji i w wersji odpornej na siarczany.

MIX 4

MIX 4 jest gotową, fabrycznie przygotowaną kompozycją typu PCC, wymagającą tylko wymieszania z wodą zarobową. Zaprawa jest zaprojektowana do nakładania ręcznego. Przeznaczona jest do napraw budowli hydrotechnicznych, obiektów przemysłowych, konstrukcji budynków biurowych i mieszkalnych, obiektów inżynieryjnych, np. betonowych, żelbetowych lub sprężonych mostów, wiaduktów i tuneli, oraz na podbudowy krawężników, czyli wszędzie tam, gdzie wymagana jest doskonała przyczepość materiału, łatwość nakładania i doskonałe własnośc fizyko-chemiczne.

Minimalna grubość jednorazowo naniesionej warstwy zaprawy wynosi 6 mm.

Na specjalne zamówienie zaprawa MIX 4 może być wykonana z dodatkiem inhibitorów korozji lub/i w wersji odpornej na siarczany.

MIX 5

MIX 5 jest gotową, fabrycznie przygotowaną kompozycją typu PCC, wymagającą tylko wymieszania z wodą zarobową. Zaprawa jest zaprojektowana do nakładania ręcznego. Przeznaczona do wyrównywania powierzchni poziomych pod izolacje lub jako podlewka pod krawężniki.

Minimalna grubość jednorazowo naniesionej warstwy wynosi 6 mm przy uziarnieniu kruszywa 2 mm i 15 mm przy uziarnieniu kruszywa 4 mm. Materiał przeznaczony jest do nakładania ręcznego. Na specjalne zamówienie zaprawa MIX 5 może być wykonana w wersji szybko twardniejącej, odpornej na mróz, siarczanoodpornej, oraz w wersji z dodatkiem inhibitorów korozji.

PremKor

Produkt przeznaczony jest do zabezpieczenia odsłoniętej stali zbrojeniowej przed nałożeniem zapraw naprawczych. Stosowany w miejscu antykorozyjnych powłok epoksydowych. PremKor, w odróżnieniu od epoksydów, charakteryzuje się szorstką powierzchnią, co zapewnia lepszą przyczepność cementowych zapraw i powłok; ma to szczególne znaczenie w pracy na powierzchniach pionowych i sufitach.

POŁANIEC

Biuro główne

PREMIX Sp. z o.o.
Fabryka Połaniec
ul. Wyzwolenia 12
28-230 Połaniec

+15 815 02 30

premix@premix.com.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Śledź naszą aktywność

Zaprzyjaźnijmy się na Facebooku