Realizacje - 2014

Naszymi produktami wykonano zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowej oczepu sztucznej wyspy mostu łukowego przez Wisłę w Toruniu

Budowa Obwodnicy Augustowa — wykonanie obiektów inżynierskich: MA-9 oraz WA-13 tutaj również znalazły zastosowanie nasze produkty przy takich fragmentach jak: wykonanie żelbetowych podpór obiektów (ławy, przyczółki podpory pośrednie), montaż łożysk, wykonanie żelbetowych poprzecznic, montaż belek prefabrykowanych typu „T”, montaż elementów odwodnienia: wpusty, sączki, drenaż podłużny, wykonanie zespolonej płyty żelbetowej ustroju nośnego, montaż prefabrykowanych desek gzymsowych oraz ułożenie krawężnika, wykonanie żelbetowych kap, cienka izolacja fundamentów

Nasze doskonałe powłoki ochronno-dekoracyjne oraz izolacjo-nawierzchnie wykorzystano na zadaniu „Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski – Skwierzyna”

Hydrofobizacje, powłoki ochronno-dekoracyjne oraz izolacjo-nawierzchnie wykonano wykorzystując produkty firmy Premix na zadaniu „Budowa Autostrady A1 Toruń – Stryków. Odcinek I Czerniewice – Odolion”

Dostarczyliśmy nasze produkty również do wykonania hydrofobizacji, powłok ochronno-dekoracyjnych oraz izolacjo-nawierzchni na zadaniu „Budowa Autostrady A1 Toruń – Stryków. Odcinek II Odolion – Brzezie”

„Budowa Autostrady A1 Toruń – Stryków. Odcinek III Brzezie – Kowal” to część autostrady gdzie do hydrofobizacja, powłok ochronno-dekoracyjnych oraz izolacjo-nawierzchni wykorzystano produkty firmy Premix.

Z powodzeniem wykorzystano nasze materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytych powierzchni betonowych podpór powłoką z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań z pełnym szpachlowaniem, zabezpieczenia powierzchni betonowej przez hydrofobizację kolorową wsporników i spodu płyty pomostów, zabezpieczenia chemoodpornego chodników żywicą epoksydowo-poliuretanową o grubości 5 mm na zadaniu „Most na Wiśle i Most nad rzeką Breń Stary,” realizowanych w ramach Kontraktu Głównego w okolicy m. Połaniec pn.: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875”

Szpachlowanie powierzchni tunelu, hydrofobizację barwną i bezbarwną, zabezpieczenie anty-graffiti, izolacjo-nawierzchnię z żywicy bitumiczno-polimerowej gr. 6 mm na chodnikach wykonano nanszymi produktami na zadaniu: „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego” Zadanie IV. Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu.

„Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolei), Etap I” to zadanie gdzie dzieki produktom firmy Premix wykonano izolacjo-nawierzchnie na kapach chodnikowych.

Ponadto nasze produkty zostały zastosowane do:

– powłok ochronno-dekoracyjnych na zadaniu „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Wrocław (A1) Odcinek 5, Sieradz Południe (bez węzła) – Łask (bez węzła)”
– hydrofobizacji oraz izolacjo-nawierzchni na zadaniu „Budowa Północnej Obwodnicy Miejscowości Pszczyna”
– zabezpieczeniu powierzchni chodników, zabezpieczeniu antykorozyjnym i antygrafiti konstrukcji żelbetowych na zadaniu „Budowa obwodnicy Augustowa w ciągu Drogi krajowej nr 8 (na odcinku od Węzła Augustów do Węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S-61 (na odcinku od Węzła Szkocja do Węzła Lotnisko)”
– naprawy powierzchni betonowych poprzez naprawę ubytków betonu PCC z wyłączeniem wymiany bądź uzupełnieniem skorodowanego zbrojenia, wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, wykonania nawierzchni na ciągach pieszych i zabudowanych chodnikowych na zadaniu „Przebudowa Drogi S-8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. Węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska”
– kompleksowego wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych wraz z zabezpieczeniem antygraffiti powierzchni betonowych obiektów inżynierskich Inwestycji: „Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej etap I rewitalizacja ‚Kolei Kokoszkowej’ w Gdańsku”
– wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego betonu na zadaniu „Budowa nowych skrzyżowań dwupoziomowych w obszarze LCS Ciechanów, obejmujących drogę równoległą od km 92,715 do km 93,973; wiadukt drogowy w km 94,006; wiadukt drogowy w km 95,429; wiadukt drogowy w km 108,445; wiadukt kolejowy w km 109,984” — realizowane w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Ciechanów
– wykonania izolacjo-nawierzchni na bazie żywic epoksydowo-poliuretanowych o grub. 5 mm na budowie „Zmiana układu komunikacyjnego w miejscowości Sady – węzeł z DK92”
– wykonania izolacjo-nawierzchni na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami o grub. 4 mm na kapach chodnikowych (poziomych) w kolorze ciemnoszarym (RAL 7012), w ramach zadania „Budowa drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej Katowice – Gliwice, część ‚zachód’ od km 5+320,00 do km 8+119,85, odcinek nr G1”
– wykonania izolacjo-nawierzchni na chodnikach na zadaniu DK-1 w granicach miasta Tychy

POŁANIEC

Biuro główne

PREMIX Sp. z o.o.
Fabryka Połaniec
ul. Wyzwolenia 12
28-230 Połaniec

+48 15 815 02 30

premix@premix.com.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Śledź naszą aktywność

Zaprzyjaźnijmy się na Facebooku