Realizacje - 2015

Z wykorzystaniem naszych produktów zrealizowano zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłokami ochronno-dekoracyjnymi wraz ze szpachlowaniem, zabezpieczenie antygraffiti oraz wykonanie izolacjo-nawierzchni na chodnikach na zadaniu „Budowa linii tramwajowej Siedlce — PKM zadanie 1 (1. odcinek od pętli Siedlce do Przystanku PKM, 2. budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Nowolipie — Rakoczego na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Potokowej w Gdańsku, 3. przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach: Kartuska, Schuberta, Nowolipie, Rakoczego oraz likwidacja przepompowni wody Nowolipie”

Do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych powłokami ochronno-dekoracyjnymi, a także zabezpieczenia antygraffiti wykorzystano nasze materiały na zadaniu „Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I — rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej”

Dostarczyliśmy nasze produkty do wykonania powłok ochronno-dekoracyjnych oraz izolacjo-nawierzchni na zadaniu „Budowa mostu przez Kanał Bydgoski z przebudową Węzła Zachodniego w Bydgoszczy — Etap IIa”

Nasze materiały wykorzystano również do wykonania izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych na zadaniu „Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park — Etap 1”

Izolacjo-nawierzchnie na kapach chodnikowych i murkach oporowych wykonano przy pomocy naszych porduktów na zadaniu „Budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S61 od (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) na odcinku do km 197+550,00 do km 205+557,00 wraz z budową i przebudową”

Nasze produkty wykorzystano do izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych na zadaniu „Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej — Odcinek A, obejmujący ulice Witosa – Płoskiego – Sikorskiego i Tuwima w Olsztynie” w ramach pn. „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”

Hydrofobizację barwną i bezbarwną przy pomocy naszych materiałów wykonano na zadaniu „Budowa obwodnicy miasta Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 — dokończenie budowy”

Premix dostarczył swoje produkty również do wykonania rewitalizacji powierzchni betonowych poprzez naprawę ubytków betonu PCC, wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, wykonanie nawierzchni na ciągach pieszych w tym na schodach i zabudowanych chodnikowych na zadaniu „Przebudowa drogi S-8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. Węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska” — kontynuacja

Ponadto produktów firmy Premix użyto przy:

– hydrofobizacji barwnej oraz izolacjo-nawierzchni na chodnikach na zadaniu „Budowa Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej”
– zadaniu „Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie”
– zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni betonu powłokami ochronno-dekoracyjnymi wraz ze szpachlowaniem oraz wykonanie izolacjo-nawierzchni na chodniku w systemie na zadaniu „Budowa drogi wspomagającej S3 na odcinku węzeł Święta – wiadukt Lubczyna”
– wykonaniu izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych na zadaniu „Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce – Brzesko Etap I; Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 768 od węzła autostrady A4 do skrzyżowania z drogą gminną nr 250691 — opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót”
– zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni betonu powłokami ochronno-dekoracyjnymi wraz ze szpachlowaniem oraz wykonaniu izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni — 2. etap”
– wykonaniu izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych na zadaniu „Odbudowa mostu na rzece Dęba w m. Radgoszcz”
– wykonaniu izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych na zadaniu „Przebudowa ul. Majdany w Toruniu”
– zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni betonu powłokami ochronno-dekoracyjnymi, wykonaniu izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych i schodach na zadaniu „Kontynuacja robót, związanych z budową nowych skrzyżowań dwupoziomowych w obszarze LCS Ciechanów, obejmujących drogę równoległą od km 92,715 do km 93,973; wiadukt drogowy w km 94,006; wiadukt drogowy w km 95,429; wiadukt drogowy w km 108,445; wiadukt kolejowy w km 109,984 — przetarg 2f — realizowane w ramach projektu „Modernizacja lini kolejowej E65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia — obszar LCS Ciechanów, POIIŚ 7.1-1.1.”

POŁANIEC

Biuro główne

PREMIX Sp. z o.o.
Fabryka Połaniec
ul. Wyzwolenia 12
28-230 Połaniec

+48 15 815 02 30

premix@premix.com.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Śledź naszą aktywność

Zaprzyjaźnijmy się na Facebooku